Harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich informuje, że egzaminy poprawkowe  w roku szkolnym 2023/2024 zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Data, godzina

Przedmiot

Część egzaminu

26.08.2024, godz.   8.30

Matematyka

pisemna

27.08.2024, godz.   8.30

Fizyka

pisemna

27.08.2024, godz.   8.30

Język hiszpański

pisemna

27.08.2024, godz. 10.30

Język angielski

pisemna

Część ustna egzaminów rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej.