Komisja rekrutacyjna

Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 - 14.00 w dniach:

21 czerwca piątek składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
24 czerwca poniedziałek składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
25 czerwca wtorek składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
3 lipca środa składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4 lipca czwartek składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
5 lipca piątek składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
12 lipca piątek potwierdzanie woli (składanie oryginałów dokumentów
o ile nie zostały złożone wcześniej)
15 lipca poniedziałek potwierdzanie woli (składanie oryginałów dokumentów
o ile nie zostały złożone wcześniej)
16 lipca wtorek potwierdzanie woli (składanie oryginałów dokumentów
o ile nie zostały złożone wcześniej)
17 lipca środa potwierdzanie woli (składanie oryginałów dokumentów
o ile nie zostały złożone wcześniej)