Dyrekcja szkoły

Od 7 maja obowiązki dyrektora pełni pani Małgorzata Swaczyna, natomiast na stanowisko wicedyrektora został powołany pan Dariusz Szczypura.