zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji

Poniżej publikujemy Zarządzenia nr 6 i 7 Opolskiego Kuratora Oświaty regulujące terminarz postępowania rekrutacyjnego do szkół oraz zasady przyznawania punktów za udział w olimpiadach, konkursach i zawodach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół.

>> zarządzenie O.K.O. ws. terminów postępowania rekrutacyjnego <<

>> zarządzenie O.K.O. ws. zasad punktowania udziału w konkursach <<