II ETAP OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY J. ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

II etap olimpiady składa się z 3 części i realizowany będzie on-line w dniach 12.01.2016 – 09.02.2016 oraz część III w terminie 01-04.03.2016r.
I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line w szkole. Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt., przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Uczniowie otrzymają nowe loginy i hasła.
Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym.
II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na wybrany przez uczestnika temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy są umieszczone tutaj.

Czytaj więcej: II ETAP OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY J. ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

40 OLIMPIADA J. ANGIELSKIEGO: PLATFORMA TRENINGOWA

Uwaga licealiści! Już dzisiaj możecie skorzystać z platformy treningowej z testami z języka angielskiego, dostępnej  nie tylko dla uczniów przygotowujących się do olimpiady (etap szkolny już 16 listopada o godz. 9.00), ale dla wszystkich, pragnących spróbować swoich sił w języku angielskim.
Platforma dostępna jest po uprzedniej rejestracji pod adresem http://rejestracja.oja.wsjo.pl  Podczas rejestracji należy podać swój adres email oraz wymyśleć i wpisać swoje hasło, które ma być wykorzystane do logowanie się do platformy.
Po ok 15 minutach od dokonania rejestracji można już zalogować się do platformy na stronie: https://www.e-wsjo.pl/olimpiadyjezykowe  Logowanie odbywa się przez wpisanie swojego adresu e-mail i podanie wybranego podczas rejestracji hasła.
Proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisywanego adresu e-mail przy rejestracji, przy podaniu błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail rejestracja i logowanie się do platformy nie będą możliwe, serwer platformy weryfikuje adresy.

XXIII Olimpiada Informatyczna

W poniedziałek 19 października, rozpoczęły się zawody I stopnia XXIII Olimpiady Informatycznej. Już teraz zachęcam do startu wszystkich zainteresowanych uczniów szkół średnich, a także szkół gimnazjalnych i młodszych! W międzyczasie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Zasady organizacji zawodów tej edycji Olimpiady.

VI OLIMPIADA J.ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW- ETAP SZKOLNY

Rozpoczął się 1 etap olimpiady j. angielskiego i potrwa do 17.11.2015r. Można już zgłaszać się do swoich nauczycieli j. angielskiego po hasła i loginy potrzebne do zalogowania się na platformę, na której znajduje się test.
Przed rozwiązaniem testu proszę KONIECZNIE zapoznać się z INSTRUKCJĄ DLA UCZESTNIKÓW.
POWODZENIA!

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2020

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w Procedurze funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich,

§ 1

Zmienia się punkt III ppkt. 4 Procedur funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich.

§ 2

Punkt. III ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Nauczyciel i uczniowie wchodzący na lekcję do sali lekcyjnej mają obowiązek dezynfekcji rąk po długiej przerwie lekcyjnej, która kończy się o godz. 10.55

§ 3

Dodaje się ppkt. 4a
Nauczyciel i uczniowie wchodzący na lekcję informatyki mają obowiązek dezynfekcji rąk.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 roku.

Jan Wróblewski