wyniki sportowe gimnazjum 2014/15

konkurencja

ilość
uczestników

szczebel nauczyciel
przygotowujący
Miting Lekkoatletyczny 23 powiatowy
I miesca:
Zofia Mehlich - 100mppł i rzut oszczepem,
Karolina Janik - 300m,
Jakub Kwaśniak- 600m,
II miejsce:
Karolina Janik - skok w dal,
Laura Jonderko - 100m,
Marek Musialik - 300m,
Mikołaj Grycz - 100m,
III miejsce:
Agnieszka Rzeska - pchnięcie kulą,
Iwona Koprek - 600m,
Mira Makarowska - 300m,
Jacek Nowak - skok w dal
Roland Mehlich
Lekkoatletyka 25 Finał Powiatowy - 26.05.2015
I miejsce:
Zofia Mehlich - 300mppł  i rzut oszczepem,
Agnieszka Rzeska - pchnięcie kulą,
Jakub Kwaśniak - 600m,
II miejsce:
Julia Muc - 100m,
Karolina Janik - skok w dal i 300m,
Daria Kryś- 300mppł,
Kasia Wolf, Zofia Mehlich, Laura Jonderko i Julia Muc - sztafeta 4x100 m,
III miejsce:
Mira Makarowska - 300 m i rzut oszczepem,
Marek Musialik - 300 m
Ronald Mehlich
Lekkoatletyka 9 Finał Wojewódzki - 03.06.2015
I miejsce:
Karolina Janik (IIa) - w skoku w dal
Zofia Mehlich (Id) w rzucie oszczepem
Ronald Mehlich
Koszykówka dziewcząt 10 IV m-c w gminie Magdalena Fijałkowska
KOSZYKÓWKA CHŁ. 9-10 2 m-ce na półfinale wojewódzkim w Prudniku Wiktor Damaszek
PIŁKA RĘCZNA DZ. 11 4 m-ce na finale gminnym Wiktor Damaszek
PIŁKA NOŻNA NA TRAWIE CHOPCÓW 11 2 m-ce na finale gminnym Arkadiusz Janicki
Piłka nożna halowa ch gimnazjum 10 2 m-ce w finale gminnym Arkadiusz Janicki
Piłka nożna halowa dz gimnazjum 10 2 m-ce w finale gminnym Arkadiusz Janicki
Piłka ręczna ch gimnazjum 14 3 m-ce w finale gminnym Arkadiusz Janicki
Tenis stołowy ch i dz gimnazjum 4 2 ch i dz w finale powiatowym
finał woj. - udział
Arkadiusz Janicki