ZARZĄDZENIE NR 16 / 2020

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w Procedurze funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich,

§ 1

Zmienia się punkt III ppkt. 4 Procedur funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich.

§ 2

Punkt. III ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Nauczyciel i uczniowie wchodzący na lekcję do sali lekcyjnej mają obowiązek dezynfekcji rąk po długiej przerwie lekcyjnej, która kończy się o godz. 10.55

§ 3

Dodaje się ppkt. 4a
Nauczyciel i uczniowie wchodzący na lekcję informatyki mają obowiązek dezynfekcji rąk.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 roku.

Jan Wróblewski