II ETAP OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY J. ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

II etap olimpiady składa się z 3 części i realizowany będzie on-line w dniach 12.01.2016 – 09.02.2016 oraz część III w terminie 01-04.03.2016r.
I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line w szkole. Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt., przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Uczniowie otrzymają nowe loginy i hasła.
Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym.
II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na wybrany przez uczestnika temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy są umieszczone tutaj.

Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Ogłoszenie kwalifikacji do części III etapu II nastąpi dnia 12.02.2016.
III część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.
Rozmowa składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 45 pkt. Rozmowa odbędzie się w terminie 01-04.03.2016
Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 80% sumy możliwych do zdobycia punktów. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 07.03.2016. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady