harmonogram rekrutacji

czynność klasy:
- politechniczna,
- biologiczno-chemiczna,
- społeczno-prawna
- ekonomiczna,
- multimedialna
- społeczno-psychologiczna
klasa
medyczno-farmaceutyczna
rejestracja w systemie
i złożenie wniosku o przyjęcie
od 16 maja do 20 czerwca 2022
do godz. 15:00
od 16 do 30 maja 2022
do godz. 15:00
sprawdzian kompetencji językowej --- 2 czerwca 2022 o godz. 14:00
ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowej --- 9 czerwca 2022
składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
(w systemie rekrutacji elektronicznej)
20 lipca 2022
potwierdzanie woli
(składanie oryginałów dokumentów)
od 20 do 28 lipca 2022 do godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych 29 lipca 2022 o godz.14:00