XVI Rajd "Strzelecka wiosna"

23 kwietnia annogórski amfiteatr stał się po raz szesnasty miejscem współorganizowanej przez naszą szkołę imprezy turystycznej, czyli Rajdu ,,Strzelecka wiosna”.
W tym roku dzięki obecności uczniów z Ukrainy Rajd zyskał charakter nie tylko międzywojewódzki (brali w nim udział również uczniowie z województwa śląskiego), ale i międzynarodowy.
Naszą szkołę reprezentowały zespoły: ,,Zniewolone”, ,,USS Grzybiarz” oraz ,,Gigaczady” (III miejsce).
W konkursie indywidualnym na temat Strzelec Opolskich i Opola I miejsce zajął Maciej Włodarczyk.

Gratulacje i podziękowania dla Rajdowiczów!