Pomagamy Ukraińcom

Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Z inicjatywy wolontariatu szkolnego i samorządu uczniowskiego zorganizowano zbiórkę pieniędzy oraz darów, obejmującą m.in. koce, środki czystości i higieny osobistej oraz żywność. Część zebranych środków została przekazana na rzecz ukraińskich dzieci (do 18 m-ca życia) z domów dziecka, a przebywających aktualnie w Janowie Podlaskim. Ponadto, w odpowiedzi na apel o wsparcie akcji pomocy dla uchodźców, znaczna część darów oraz zakupione ze zbiórki artykuły zostały przekazane do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu, koordynującego działania pomocowe dla uchodźców na miejscu. Ponadto zakupiono leki i kuchenki elektryczne, które zostały przekazane potrzebującym w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.

Jesteśmy bardzo wdzięczni całej społeczności uczniowskiej liceum i gronu pedagogicznemu za włączenie się do zaproponowanych działań. Szczególne podziękowania dla p. Pawła, który osobiście zawiózł dary do Przemyśla.

Jedność z narodem ukraińskim można wyrazić również przez przypięcie wstążki w barwach flagi ukraińskiej. Wstążki przygotowane przez naszych wolontariuszy są cały czas dostępne w bibliotece szkolnej.

Akcja pomocy w naszym liceum trwa dalej.