Ambasadorzy w gumowcach

W tygodniu powrotu do nauki stacjonarnej podsumowano zakończony i zatwierdzony przez Agencję Narodową projekt Ambassadors in Rubber Boots – they think globally and act locally: Environment without boundaries - The consequences of climate change Restoration of nature - biodiversity – sustainability zrealizowany w ramach programu Erasmus+. W projekcie uczestniczyło osiemnaścioro uczniów naszego liceum oraz uczniowie szkół miast partnerskich: Conrad-von-Soest-Gymnasium z Soest w Niemczech oraz Almere College z Kampen w Holandii. Ze względu na pandemię czas trwania projektu został wydłużony, a jedno z planowanych spotkań w Holandii nie doszło do skutku i odbyło się w formie zdalnej. Zarówno to, jak i wizyta w Niemczech (maj 2019) oraz polska część projektu dały uczestnikom ogromną możliwość poznania wielu aspektów środowiskowych, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności językowych. W ramach upowszechniania rezultatów przedsięwzięcia uczestnicy otrzymali pamiątkowe broszury, których są współautorami. Sprawozdanie z realizacji projektu zostało również przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/22.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji projektu. Mamy nadzieję na kontynuację międzynarodowych spotkań pod wspólnym tytułem Ambasadorzy w gumowcach.