Ustny egzamin certyfikujący Deutsches Sprachdiplom 2

Wczoraj i dziś uczniowie naszego liceum mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi w języku niemieckim. Przystąpili do części ustnej egzaminu DSD 2. Dwa tygodnie temu zaliczyli część pisemną, gdzie mierzyli się ze sprawnościami rozumienia ze słuchu, czytania oraz redagowania tekstu.
Certyfikat DSD 2 jest potwierdzeniem znajomości języka niemieckiego na poziomie B2/C1
i daje możliwość ubiegania się o miejsce na wszystkich uniwersytetach krajów niemieckojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego.
Nawet św. Mikołaj wpadł do nas w przerwie egzaminacyjnej z czekoladowym dopingiem… Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za pozytywne rezultaty. Prace sprawdzane są w Niemczech, a wyniki nadejdą w marcu.