elektroniczny system rekrutacji

oświadczenia na potrzeby rekrutacji:

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej

 

składanie dokumentów (papierowych wniosków, świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty):

  • od 26 czerwca - sala nr 26 (I piętro, obok sekretariatu) - w godzinach 8:00 - 15:00