Projekt Erasmus+. Dzień czwarty

Czwarty dzień projektu Erasmus+ poświęcony był wodzie. Najpierw uczestniczyliśmy w wykładzie nt. zasobów wody, gospodarki wodnej oraz metod oczyszczania wody w gminie Strzelce Opolskie. Następnie zajęliśmy się biologiczną i chemiczną analizą składu rzeki Jemielnicy. Popołudnie spędziliśmy aktywnie, uczestnicząc w zajęciach sportowych z członkami naszej sekcji lekkoatletycznej "Komar". Dzień zakończyliśmy, wspólnie opracowując sprawozdania z poszczególnych części projektu.