Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo,

informuję, że w szkole nie będą podejmowane czynności związane z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
Jan Wróblewski