harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich informuje, że egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019 zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:
Harmonogram egzaminów poprawkowych

data, godzina przedmiot część egzaminu
28.08.2019, godz. 9.00 historia pisemna
28.08.2019, godz. 9.00  elementy filozofii pisemna

Część ustna egzaminów rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej.