Spotkanie z przedstawicielem Służby Więziennej

W piątek 8 marca w szkole gościł mjr Jarosław Timoszuk – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawił różne typy zakładów penitencjarnych w Polsce. Opowiedział o tym, z czym wiąże się wykonywanie zawodu strażnika więziennego: zapoznał młodzież z wymaganiami i warunkami pracy. W ramach preorientacji zawodowej przybliżona została również oferta Wyższej Szkoły Kryminologii w Warszawie.