Deutsches Sprachdiplom - informacje ogólne

DSD

DSD (Deutsches Sprachdiplom) – rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK). Egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych. Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD, również liceum w Strzelcach Op., należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Historia rozwoju DSD
Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Przez wiele lat brały w nim udział tylko licea. W roku .....?  po raz pierwszy wręczono dyplomy DSD również uczniom gimnazjów. W gronie tych nielicznych  szkół jest nasze gimnazjum.
Obecnie egzaminy DSD przeprowadzane są w 75 szkołach.

Realizacja programu DSD
Program DSD realizowany jest w gimnazjach i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy    z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego, przez trzy lata intensywnej nauki przygotowują uczniów do egzaminu. Gimnazjaliści zdają DSD I na poziomie B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie C1.

Korzyści
Dyplom DSD II jest świadectwem znajomości języka niemieckiego niezbędnej do podjęcia studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych, i zwalnia obcokrajowców z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego.

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec (LO w Strzelcach Op.), i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.

Nocka w szkole „Z lekkoatletyką za pan brat”

Nasza szkoła nocą żyje. W godzinach wieczornych ostatniego piątku listopada bieżącego roku zapukało do bram naszej szkoły ponad trzydziestu uczniów oraz uczennic, którym chwilowo znudziły się ich własne łóżka oraz cztery ściany własnych sypialni. Bramy szkoły otwarły się szeroko, zaś najszerzej otwarły się drzwi sali gimnastycznej. Młodzież w podskokach wbiegła na salę i stwierdziła, że to tu będzie spędzać nockę. Gościnne mury ZSO w Strzelcach Opolskich „powiedziały tak, ale nic za darmo”. Tak więc ciszę nocną poprzedził trening, gdzie w niektórych przypadkach oddech był brany wątrobą a nogi wchodziły do.........gardła. Po treningowe uzupełnienie kalorii w postaci „całkowicie niezdrowej pizzy” pozwoliło na powtórną aktywność fizyczną zakończoną przed północą. Ostatnim akcentem aktywności fizyczno-intelektualnej młodzieży był seans filmowy, którego „the end” nastąpił po godzinie czwartej rano. Szkolne materace, te mniejsze i większe, były równie wygodne co domowe łóżka,  jednak błogi sen został gwałtownie przerwany po godzinie 7.00 dnia następnego i niestety pora była wracać do domu.
Szkolna grupa lekkoatletyczna wraz z opiekunami pragnie gorąco podziękować Radzie Rodziców za dofinansowanie posiłku oraz dyrekcji ZSO za umożliwienie spędzenia fantastycznych godzin wieczorno-sportowych w murach naszej szkoły.

Czytaj więcej: Nocka w szkole „Z lekkoatletyką za pan brat”