Egzamin certyfikowany z j. niemieckiego DSD II

22 listopada uczniowie klas czwartych naszego liceum przystąpili do pisemnej części egzaminu z języka niemieckiego DSD 2, który przygotowało Ministerstwo Oświaty Niemiec. Sam egzamin jest w naszej szkole bezpłatny. Jego zdanie umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie C1. To z kolei otwiera drzwi do studiowania w Niemczech. Część ustna w grudniu.

Trzymamy kciuki!!!