Spotkanie z absolwentem

W ramach cyklu spotkań z absolwentami naszą szkołę odwiedził burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Klasy drugie i trzecie uczące się wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym miały możliwość zapoznania się z kompetencjami oraz obowiązkami gospodarza gminy. Uczniowie zadawali szereg pytań związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, w tym te związane ze specyfiką pracy burmistrza oraz wzajemnych relacji z radą i mieszkańcami. Nie zabrakło ciekawostek na temat projektów otwierających samorząd na nowe wyzwania związane ze współczesną problematyką energetyczną i ekologiczną.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!