SPOTKANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS

SPOTKANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Z WYCHOWAWCAMI KLAS

14 września 2022r.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich wraz z wychowawcami klas zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów w środę, 14 września 2022 r. na spotkania organizowane wg następującego harmonogramu:

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas pierwszych liceum
spotykają się o godzinie 17.00 w auli szkolnej na II piętrze,
a następnie udają się na spotkania z wychowawcami klas wg poniższego planu
Klasa I A – mgr Wiktor Damaszek – sala nr 1 (parter)
Klasa I B – mgr Dominika Swaczyna - Piechaczek – sala nr 38 (II piętro)
Klasa I C – mgr Arkadiusz Janicki – sala nr 26 (I piętro)
Klasa I D – mgr Barbara Górecka - Uryga – sala nr 32 (II piętro)
Klasa I E – mgr Magdalena Rył – sala nr 36 (II piętro)
Klasa I F – mgr Urszula Łukaszczyk– sala nr 8 (parter)
Klasa I G – mgr Anna Rzeźniczek – sala nr 19 (I piętro)

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów
klas drugich liceum spotykają się o godzinie 17.30 z wychowawcami klas wg poniższego planu
Klasa II B – mgr Katarzyna Maciaszczyk - Paprotny – sala nr 12 (parter)
Klasa II C – mgr Dominika Lelicka – sala nr 3 (parter)
Klasa II D – mgr Katarzyna Kozłowska – sala nr 9 (parter)

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów
klas trzecich liceum spotykają się o godzinie 18.00 z wychowawcami klas wg poniższego planu
klasa III A - mgr Dariusz Szczypura –- sala nr 39 (II piętro)
klasa III B – mgr Barbara Kozera – sala nr 40 (II piętro)
klasa III C – mgr Marcin Kos – sala nr 30 (II piętro)
klasa III D – mgr Małgorzata Szecel – sala nr 33 (II piętro)

Rodzice / prawni opiekunowie uczniów
klas czwartych liceum spotykają się o godzinie 18.00 w auli szkolnej na II piętrze,
a następnie udają się na spotkania z wychowawcami klas wg poniższego planu

Klasa IV A – mgr Joanna Orzeł – sala nr 7 (parter)
Klasa IV B – mgr Jadwiga Wdowik – sala nr 28 (I piętro)
Klasa IV C – mgr Anna Rozmus – sala nr 16 (I piętro)